Kuracja Ogonka

Kurację Ogonka – To cykl spotkań mający na celu eliminację zachowań niepożądanych u psa. Aby zdecydować o tym, czy faktycznie Kuracja Ogonka jest właściwym rozwiązaniem, zachęcam do umówienia się na indywidualną konsultację. Będzie to okazja do wspólnej rozmowy o problemach, jakie przejawia pupil, oraz o potencjalnych przyczynach występowania niechcianych zachowań u Twojego psiaka.

Jakie są wskazania do terapii behawioralnej dla psów z zaburzeniami zachowania?

Jeśli Twój pupil przejawia niechciane, uciążliwe dla Ciebie zachowania, z którymi nie potrafisz sobie poradzić, pomimo usilnych starań, może okazać się, że Twojemu psu jest być potrzebna specjalistyczna pomoc i może być wskazane, aby odbył pełną terapię behawioralną dla psów z zaburzeniami zachowania. Wśród najczęstszych niechcianych zachowań, które zgłaszają opiekunowie psów, wymienić można:

  • niepokój i lęk, w tym lęk separacyjny, 
  • agresję w różnej formie, 
  • niszczenie, 
  • wokalizację, 
  • nadaktywność, 
  • niezachowywanie czystości lub znakowanie moczem, 
  • depresję, 
  • stereotypowe, powtarzalne zachowania typu OCD.

Należy jednak pamiętać, że niepożądane zachowania nie zawsze wiążą się z zaburzeniami behawioralnymi. Czasem przyczyny nie mają podłoża emocjonalnego, a do ich zwalczenia wystarczy odpowiednio długi i uważny trening, po którym terapia z behawiorystą okaże się niepotrzebna. Powodem występowania powtarzalnych i uciążliwych dla opiekuna (czy nawet patologicznych) zachowań psa mogą być też czynniki zdrowotne, np. choroby neurologiczne.

Na sesjach terapii behawioralnej psów będziemy wspólnymi siłami dążyć do tego, aby ryzyko nawrotu patologicznych zachowań zostało zminimalizowane. Otrzymasz ode mnie wiele przydatnych wskazówek, w tym przede wszystkim przekażę Ci moją wiedzę dotyczącą tego, jak zapobiegać nawrotowi zaburzeń zachowania u Twojego czworonoga. Postaram się także dojść do źródła problemu i przedstawić Ci moją teorię na temat tego, co mogło doprowadzić do zaistniałego stanu rzeczy i co może z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do nawrotu tego typu patologii w przyszłości (bądź przyczynić się do rozwoju innej).